Workshops donderdag 3 oktober 2019


Thomas Fondelli

Kinderen en jongeren met eetproblemen: een kader

Eten is voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder er bij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Die vanzelfsprekend doet ons soms vergeten dat we allemaal hebben moeten ‘leren eten’. Voor sommige kinderen en jongeren is dat leerproces een parcours dat bezaaid ligt met struikelblokken en andere hindernissen die ze moeten overwinnen.

In deze workshop wordt eerst dieper ingegaan op de complexiteit van het ‘leren eten’. Daarbij zullen onder meer ontwikkelingsgerelateerde en systemische factoren onder de loep genomen worden. Vervolgens wordt verkend hoe kinderen en jongeren met eetproblemen ondersteund kunnen worden in dat moeilijke leerproces. Een greep uit de verschillende thema’s die aan bod zullen komen:
‘Hoe kunnen we een context creëren waarin kinderen en jongeren kunnen leren eten?’
‘Hoe kunnen we op een speelse manier kinderen en jongeren helpen wennen aan nieuwe smaken, geuren en texturen?’
‘Hoe kun je ouders betrekken in het leerproces?’
‘Wat is de meerwaarde van een multidisciplinair team? 

Thomas Fondelli is psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij werkt enerzijds in het Zeepreventorium, een medisch pediatrisch revalidatiecentrum in De Haan. Anderzijds werkt hij op zelfstandige basis in  groepspraktijk De Dam te Moerkerke. Hij is als trainer verbonden aan Autisme Centraal (Gent) en de Interactie Academie (Antwerpen).


Amanda Jones

Titel workshop

Abstract

Curriculum


Erna Michiels

Titel workshop

Abstract

CurriculumEvelyn van Pinxteren-Nagler & Maarten van der Gronde

Praten met geweld

Veel hulpverleners, ook artsen en psychologen, ervaren een drempel bij het moeten spreken met gezinnen waarin mishandeling speelt. Dit leidt tot minder adequate hulpverlening. Ook is het vaak lastig regie te krijgen op betrokken hulpverlening.

In het MDA++ van Friesland is er enkele jaren ervaring opgebouwd in het samenwerken met gezinnen waarin (kinder) mishandeling kan spelen. De wijze van benadering van deze gezinnen is cruciaal in komen tot (herstel van) veiligheid, waarbij bejegening inclusief taalgebruik een belangrijke rol speelt.

Wij gaan uit van het principe dat betrokkenen en hulpverleners allen hetzelfde doel hebben, namelijk “dat het goed gaat met de kinderen”.  Daarvandaan ondersteunen wij gezinnen en hulpverleners dat doel te bereiken, waarbij wij mét en niet over de betrokkenen praten. Aan de hand van beelden van een gefingeerde casusbespreking laten wij u dat ervaren.

Evelyn van Pinxteren-Nagler is kinderarts met subspecialisme sociale pediatrie in het Medisch Centrum Leeuwarden. Binnen MCL is zij lid van het POPPteam en van het kinderdiabetesteam Vanwege haar aandachtsgebied is zij ook gedetacheerd werkzaam bij de behandel- en expertise centra jong kind van Jeugdhulp Friesland in Leeuwarden, Drachten en Dokkum, bij het team multidisciplinaire aanpak geweld in het gezin MDA++ van Friesland en bij centrum seksueel geweld (CSG)  Friesland.  Als consulent is zij verbonden aan Integrale Vroeghulp Friesland in Leeuwarden (regio Noord) en Dokkum (regio Noord-Oost).

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters