Workshops donderdag 3 oktober 2019

Thomas Fondelli

Kinderen en jongeren met eetproblemen: een kader

Eten is voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder er bij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Die vanzelfsprekend doet ons soms vergeten dat we allemaal hebben moeten ‘leren eten’. Voor sommige kinderen en jongeren is dat leerproces een parcours dat bezaaid ligt met struikelblokken en andere hindernissen die ze moeten overwinnen.

In deze workshop wordt eerst dieper ingegaan op de complexiteit van het ‘leren eten’. Daarbij zullen onder meer ontwikkelingsgerelateerde en systemische factoren onder de loep genomen worden. Vervolgens wordt verkend hoe kinderen en jongeren met eetproblemen ondersteund kunnen worden in dat moeilijke leerproces. Een greep uit de verschillende thema’s die aan bod zullen komen:
‘Hoe kunnen we een context creëren waarin kinderen en jongeren kunnen leren eten?’
‘Hoe kunnen we op een speelse manier kinderen en jongeren helpen wennen aan nieuwe smaken, geuren en texturen?’
‘Hoe kun je ouders betrekken in het leerproces?’
‘Wat is de meerwaarde van een multidisciplinair team? 

Thomas Fondelli is psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij werkt enerzijds in het Zeepreventorium, een medisch pediatrisch revalidatiecentrum in De Haan. Anderzijds werkt hij op zelfstandige basis in  groepspraktijk De Dam te Moerkerke. Hij is als trainer verbonden aan Autisme Centraal (Gent) en de Interactie Academie (Antwerpen).


Amanda Jones

Language and Communication: understanding the intergenerational transmission of trauma between parents and babies and how to help the parent-baby relationship heal

The workshop will elaborate on the themes introduced in the Keynote Presentation.  Working with primitive emotional states and activated parental defences can be challenging for the clinician.  The workshop will explore in more detail how caring for the complex emotional needs of a baby can arouse a parent’s unconscious defensive processes and this can create risk for the baby.  For example, a parent can ‘misrepresent’ their baby by assuming their baby has harmful intentions towards them and then avoid or feel aggressive towards their baby.  Such processes disrupt the formation of a ‘secure attachment’ between parent and baby.  The workshop will encourage participants to reflect on the theme of defensive processes and how such processes can also be activated within the clinician.

Dr. Amanda Jones is strategic & clinical lead and consultant perinatal psychotherapist for NELFT NHS Foundation Trust's Perinatal Parent Infant Mental Health Service (PPIMHS). This is a community perinatal service in the UK that offers psychiatric and psychological treatment to pregnant women and their partners experiencing serious mental illness during pregnancy and up until the baby reaches three years of age. Amanda’s doctoral research at the Tavistock Centre/UEL studied how mothers' use of maladaptive defensive processes can derail their baby's development. Amanda speaks nationally and internationally on the subject of understanding and helping perinatal mental/emotional illness.


Erna Michiels

Zijn er in de hemel frieten? Praten over de dood met kinderen

Over de dood spreken is moeilijk, ook met volwassenen. Is het dan niet nog veel moeilijker met kinderen ? Moet je met kinderen wel over de dood spreken ? En zo ja: hoe doe je dat dan ? En als de ouders niet willen dat je dat doet ? Aan de hand van een aantal casussen/voorbeelden uit de praktijk zullen we ons in deze workshop over dergelijke knelpunten buigen.

Erna Michiels is tot kinderarts opgeleid in Belgie, maar is voor haar fellowship kinderoncologie naar Amsterdam gegaan. Als kinderoncoloog heeft ze  eerst bijna 8  jaar in Antwerpen gewerkt, waar ze ook voor het eerst in contact is gekomen met palliatieve zorg voor kinderen. In 2007 is ze terug naar Nederland gekomen, dit keer naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar ze vanaf 2010 zich meer en meer is gaan toeleggen op kinderpalliatieve zorg. Ze heeft daarvoor meerdere cursussen in het buitenland gevolgd, heeft jarenlang in het bestuur van stichting PAL voor kinderpalliatieve zorg gezeteld en zit nu in de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, en heeft mede het Kinder Comfort Team in het Sophia Kinderziekenhuis opgericht. Ze is nu kinderoncoloog in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, en verdeelt haar tijd tussen neuro-oncologie en palliatieve zorg. 


Evelyn van Pinxteren-Nagler & Maarten van der Gronde

Praten met geweld

Veel hulpverleners, ook artsen en psychologen, ervaren een drempel bij het moeten spreken met gezinnen waarin mishandeling speelt. Dit leidt tot minder adequate hulpverlening. Ook is het vaak lastig regie te krijgen op betrokken hulpverlening.

In het MDA++ van Friesland is er enkele jaren ervaring opgebouwd in het samenwerken met gezinnen waarin (kinder) mishandeling kan spelen. De wijze van benadering van deze gezinnen is cruciaal in komen tot (herstel van) veiligheid, waarbij bejegening inclusief taalgebruik een belangrijke rol speelt.

Wij gaan uit van het principe dat betrokkenen en hulpverleners allen hetzelfde doel hebben, namelijk “dat het goed gaat met de kinderen”.  Daarvandaan ondersteunen wij gezinnen en hulpverleners dat doel te bereiken, waarbij wij mét en niet over de betrokkenen praten. Aan de hand van beelden van een gefingeerde casusbespreking laten wij u dat ervaren.

Evelyn van Pinxteren-Nagler is kinderarts met subspecialisme sociale pediatrie in het Medisch Centrum Leeuwarden. Binnen MCL is zij lid van het POPPteam en van het kinderdiabetesteam Vanwege haar aandachtsgebied is zij ook gedetacheerd werkzaam bij de behandel- en expertise centra jong kind van Jeugdhulp Friesland in Leeuwarden, Drachten en Dokkum, bij het team multidisciplinaire aanpak geweld in het gezin MDA++ van Friesland en bij centrum seksueel geweld (CSG)  Friesland.  Als consulent is zij verbonden aan Integrale Vroeghulp Friesland in Leeuwarden (regio Noord) en Dokkum (regio Noord-Oost).

Maarten van der Gronde is Gezondheidszorgpsycholoog i.o.t. Specialist. Hij is werkzaam bij Fier, doet de aansturing van het MDA++ Friesland en is betrokken bij de zorgverlening binnen het Centrum Seksueel Geweld in Friesland. 

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters