Programma

Workshopgevers


Workshops woensdag 2 oktober 2019

Dit jaar staat bij het Samen Nog Beter 6 congres het thema 'Taal' centraal: taal van het lichaam, pre-verbale taal, taalstoornissen, taal van het gezin, taal bij gescheiden ouders, taal rond eetproblemen en zindelijkheidsproblematiek, taal rond kindermishandeling, taal van de hulpverlener, protectieve aspecten van taal bij o.a. medische ingrepen enzovoorts.

Fatiha Bendadi

M

K

B


Arianne Dessens & Sabiene Hannema

Begeleiding bij atypische geslachtsontwikkeling

Bij sommige kinderen is de geslachtsontwikkeling atypisch verlopen. In onze presentatie gaan we in op de verschillende aandoeningen, hoe die zich kunnen presenteren en wat een dergelijke aandoening betekent voor het kind, de jongere en hun ouders. Psychologische begeleiding richt zich o.a. op het accepteren van de aandoening, omgaan met het atypische genitaal en informatie delen met anderen. Maatschappelijke ideeën over sekse, DSD en de optimale behandeling veranderen door de tijd heen. We wisselen graag met u van gedachte over de dilemma’s die zich voordoen.

Arianne Dessens is klinische psycholoog-cognitief gedragstherapeut in ErasmusMC en verbonden aan hetzelfde team.  Naast begeleiding van volwassenen, jongeren en kinderen met DSD en ouders doet zij onderzoek naar psychoseksuele ontwikkeling en psychosociaal welbevinden bij personen met DSD en werkte mee aan de Nederlands-Vlaamse klinische richtlijn voor patienten met het syndroom van Turner.

Sabine Hannema is kinderarts-endocrinoloog in ErasmusMC en LUMC en is verbonden aan het team voor personen met een atypische geslachtsontwikkeling (Differences of seks Development -DSD). Zij deed promotieonderzoek naar androgeen ongevoeligheid in Cambridge, UK. Haar huidige aandachtsgebieden zijn DSD, Turner, Klinefelter en transgender.

 


Yvette Krol & Eveline Berghout

Patiënt Comfort & Communicatie: woorden als pijnstilling

In het ziekenhuis worden talrijke medische ingrepen en interventies uitgevoerd. Voor de meerderheid van patiënten zijn dit stressvolle gebeurtenissen die gepaard gaan met spanning en angst. Onderzoek en klinische ervaring heeft uitgewezen dat angst en pijn bij patiënten afneemt wanneer zorgverleners goed afstemmen op de patiënt en effectief communiceren. Patiënt Comfort & Communicatie technieken zijn hierbij bruikbaar.

Na het volgen van deze workshop:
1) kent u het belang en de noodzaak van het kiezen van de juiste woorden in het gesprek met patiënten en hun ouders, en weet u dat u hiermee ook daadwerkelijk invloed kunt hebben op de mate van angst- en pijnbeleving van patiënten.
2) Weet u nog beter hoe u een goede werkrelatie met uw patiënt tot stand kunt brengen, en hoe u ook uw lichaamshouding hierbij in kunt zetten.  

Drs. Y. (Yvette) Krol, Klinisch Psycholoog en Trainer Patiënt Comfort & Communicatie & drs. E.M. (Eveline) Berghout, Kinderarts. Beiden werkzaam in het Deventer Ziekenhuis (te Deventer).


Michiel van Vliet & Anka Wagenaar

A

T

I


Workshops donderdag 3 oktober 2019

Thomas Fondelli

Kinderen en jongeren met eetproblemen: een kader

Eten is voor de meesten onder ons vanzelfsprekend. We doen het verschillende keren per dag zonder er bij na te denken. Bovendien genieten we er vaak ook van. Die vanzelfsprekend doet ons soms vergeten dat we allemaal hebben moeten ‘leren eten’. Voor sommige kinderen en jongeren is dat leerproces een parcours dat bezaaid ligt met struikelblokken en andere hindernissen die ze moeten overwinnen.

In deze workshop wordt eerst dieper ingegaan op de complexiteit van het ‘leren eten’. Daarbij zullen onder meer ontwikkelingsgerelateerde en systemische factoren onder de loep genomen worden. Vervolgens wordt verkend hoe kinderen en jongeren met eetproblemen ondersteund kunnen worden in dat moeilijke leerproces. Een greep uit de verschillende thema’s die aan bod zullen komen:
‘Hoe kunnen we een context creëren waarin kinderen en jongeren kunnen leren eten?’
‘Hoe kunnen we op een speelse manier kinderen en jongeren helpen wennen aan nieuwe smaken, geuren en texturen?’
‘Hoe kun je ouders betrekken in het leerproces?’
‘Wat is de meerwaarde van een multidisciplinair team? 

Thomas Fondelli is psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij werkt enerzijds in het Zeepreventorium, een medisch pediatrisch revalidatiecentrum in De Haan. Anderzijds werkt hij op zelfstandige basis in  groepspraktijk De Dam te Moerkerke. Hij is als trainer verbonden aan Autisme Centraal (Gent) en de Interactie Academie (Antwerpen).


Amanda Jones

H

O

P


Erna Michiels

O

W

C


Evelyn van Pinxteren-Nagler & Maarten van der Gronde

Praten met geweld

Veel hulpverleners, ook artsen en psychologen, ervaren een drempel bij het moeten spreken met gezinnen waarin mishandeling speelt. Dit leidt tot minder adequate hulpverlening. Ook is het vaak lastig regie te krijgen op betrokken hulpverlening.

In het MDA++ van Friesland is er enkele jaren ervaring opgebouwd in het samenwerken met gezinnen waarin (kinder) mishandeling kan spelen. De wijze van benadering van deze gezinnen is cruciaal in komen tot (herstel van) veiligheid, waarbij bejegening inclusief taalgebruik een belangrijke rol speelt.

Wij gaan uit van het principe dat betrokkenen en hulpverleners allen hetzelfde doel hebben, namelijk “dat het goed gaat met de kinderen”.  Daarvandaan ondersteunen wij gezinnen en hulpverleners dat doel te bereiken, waarbij wij mét en niet over de betrokkenen praten. Aan de hand van beelden van een gefingeerde casusbespreking laten wij u dat ervaren.

 A

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters