Workshops woensdag 2 oktober 2019


Fatiha Bendadi & Tanja Holtackers

Cultuur sensitief werken in de gezondheidszorg

Onze samenleving is door globalisering en migratie complex en divers geworden en zal de komende decennia nog meer divers worden. Van zorgprofessionals wordt verwacht om hierin flexibel te zijn en de juiste zorg te kunnen leveren aan alle patiënten/cliënten. Als een zorgprofessional goed kan omgaan met diversiteit binnen de zorg, noemen we dat ‘intercultureel vakmanschap’. Het is dus een onlosmakelijk deel van de kerncompetenties van het beroep: het vakmanschap. Als cultureel vakman kun je de vraag van de patiënt/cliënt beter begrijpen, omdat je aanvoelt dat cultuur of achtergrond invloed heeft op de vraag. Daardoor kun je beter aansluiten bij die vraag, bij het plannen van zorg en bij het maken van afspraken met de patiënt/cliënt.

Taal is hierbij van essentieel belang. Maar er is meer nodig om tot deze vakmanschap te komen dan alleen taal. Motivatie, kennis, houding en vaardigheden zijn allen belangrijk om de verschillen tussen professional en patiënt/cliënt te kunnen overbruggen en om uiteindelijk tot goede zorg op maat te kunnen komen. In deze workshop worden de mogelijke knelpunten en valkuilen waar een professional mee te maken kan krijgen belicht en wordt een aantal tools aangereikt die het cultuur sensitief werken kunnen verbeteren.

Fatiha Bendadi is als algemeen kinderarts werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis. Aandachtsgebieden zijn: diversiteit, neonatologie en eczeem en allergie.

Tanja Holtackers werkt als GZ-psycholoog, afdeling Kinderpsychologie in het St. Antoniusziekenhuis. Ze werkt voor de polikliniek en klinische opnameafdeling van Kindergeneeskunde en ziet daarbij kinderen met diverse problematiek in de leeftijd van 0-18 jaar en hun ouders. Ze maakt naast CGT-gebruik van o.a. EMDR en spelpsychotherapie. Naast medische psychologie heeft ze ervaring met werken in de GGZ en jeugdhulpverlening.


Arianne Dessens & Sabiene Hannema

Begeleiding bij atypische geslachtsontwikkeling

Bij sommige kinderen is de geslachtsontwikkeling atypisch verlopen. In onze presentatie gaan we in op de verschillende aandoeningen, hoe die zich kunnen presenteren en wat een dergelijke aandoening betekent voor het kind, de jongere en hun ouders. Psychologische begeleiding richt zich o.a. op het accepteren van de aandoening, omgaan met het atypische genitaal en informatie delen met anderen. Maatschappelijke ideeën over sekse, DSD en de optimale behandeling veranderen door de tijd heen. We wisselen graag met u van gedachte over de dilemma’s die zich voordoen.

Arianne Dessens is klinische psycholoog-cognitief gedragstherapeut in ErasmusMC en verbonden aan hetzelfde team.  Naast begeleiding van volwassenen, jongeren en kinderen met DSD en ouders doet zij onderzoek naar psychoseksuele ontwikkeling en psychosociaal welbevinden bij personen met DSD en werkte mee aan de Nederlands-Vlaamse klinische richtlijn voor patienten met het syndroom van Turner.

Sabine Hannema is kinderarts-endocrinoloog in ErasmusMC en LUMC en is verbonden aan het team voor personen met een atypische geslachtsontwikkeling (Differences of seks Development -DSD). Zij deed promotieonderzoek naar androgeen ongevoeligheid in Cambridge, UK. Haar huidige aandachtsgebieden zijn DSD, Turner, Klinefelter en transgender.


Yvette Krol & Eveline Berghout

Patiënt Comfort & Communicatie: woorden als pijnstilling

In het ziekenhuis worden talrijke medische ingrepen en interventies uitgevoerd. Voor de meerderheid van patiënten zijn dit stressvolle gebeurtenissen die gepaard gaan met spanning en angst. Onderzoek en klinische ervaring heeft uitgewezen dat angst en pijn bij patiënten afneemt wanneer zorgverleners goed afstemmen op de patiënt en effectief communiceren. Patiënt Comfort & Communicatie technieken zijn hierbij bruikbaar.

Na het volgen van deze workshop:
1) kent u het belang en de noodzaak van het kiezen van de juiste woorden in het gesprek met patiënten en hun ouders, en weet u dat u hiermee ook daadwerkelijk invloed kunt hebben op de mate van angst- en pijnbeleving van patiënten.
2) Weet u nog beter hoe u een goede werkrelatie met uw patiënt tot stand kunt brengen, en hoe u ook uw lichaamshouding hierbij in kunt zetten.

Drs. Y. (Yvette) Krol, Klinisch Psycholoog en Trainer Patiënt Comfort & Communicatie & drs. E.M. (Eveline) Berghout, Kinderarts. Beiden werkzaam in het Deventer Ziekenhuis (te Deventer).


Michel van Vliet & Anka Wagenaar

Alle shit op tafel?!

Misschien heb je het wel eens meegemaakt in een overleg, behandelaren die uitspraken doen als: 

“Het is zo frustrerend! Kinderen en jongeren die ondanks (multidisciplinaire) behandeling in hun broek blijven plassen en poepen. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo, maar er lopen nogal wat ongemotiveerde kinderen rond!”

“En dan de kinderen met ADHD en ASS, wanneer begrijpen mensen nou eens dat vertraagde zindelijkheid gewoon onderdeel is van de onderliggende neurobiologische ontwikkelingsstoornis! Aan een dood paard kun je niet trekken, dus gewoon een paar jaar wachten voor je gaat behandelen!”

Poepen en plassen is en blijft een beladen onderwerp, waar iedereen wel een mening over heeft. Maar hoe kan het nou dat we lang niet altijd verbetering zien optreden tijdens de behandeling? Ligt dat dan aan de kinderen? Of ligt het niet boeken van progressie misschien deels aan onszelf? Begrijpen wij wel echt goed wat het probleem is, hoe het ontstaan is, welke factoren daarbij een rol speelden en hoe we nu de behandeling moeten vormgeven?

Multidisciplinair behandelen doen we allemaal. Maar zou je niet transdisciplinair en transmuraal moeten behandelen? Aan de hand van casuïstiek uit de perifere en academische setting komen alle aspecten van de hierboven gestelde vragen aan bod. 

Spoiler: alle shit moet op tafel!

Dr. Michel van Vliet is kinderarts-sociale pediatrie en opleider sociale pediatrie in het Beatrix kinderziekenhuis van het UMC Groningen en daarnaast werkzaam bij Yorneo specialistische jeugdhulp Drenthe.

Anka Wagenaar is klinisch psycholoog, psychotherapeut en staffunctionaris bij Yorneo.  

Anka en Michel werken zowel binnen het UMCG als binnen Yorneo intensief samen in de zorg rondom kinderen en jongeren met hardnekkige incontinentie. 

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters