Programma


Plenaire lezingen woensdag 2 oktober 2019

Dit congres voor kinderartsen en kinderpsychologen is een klinisch georiënteerd congres dat dit keer het thema 'Taal' heeft: taal van het lichaam, pre-verbale taal, taalstoornissen, taal van het gezin, taal bij gescheiden ouders, taal rond eetproblemen en zindelijkheidsproblematiek, taal rond kindermishandeling, taal van de hulpverlener, protectieve aspecten van taal bij o.a. medische ingrepen etc.

Justine van Lawick komt spreken over de mogelijkheden en valkuilen in het werken met ouders en kinderen in de context van conflictscheidingen en Thomas Fondelli over de relationele context rondom eetproblemen bij kinderen jongeren.


Femke Aarsen & Judith de Bont

Taal: een verstoorde, een vertraagde ontwikkeling of speelt er iets anders?


We gebruiken taal om te praten, te begrijpen, te lezen en te schrijven. Zo maken we onze wensen duidelijk, vertellen we of vragen we iets of uiten we onze gevoelens. Onze taal bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit non-verbale communicatie (gebaren, mimiek lichaamshouding, intonatie). In deze lezing gaan we in op wat voor taalproblemen er kunnen zijn en zullen we ook toelichten wat de mogelijke oorzaken zijn. Vaak spelen bij problemen met de taal meerdere factoren een rol of kunnen deze het in stand houden. We zullen een toelichting geven op wat een rol kan spelen in de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de hersengebieden die een rol spelen bij taal en laten zien dat er vaak sprake is van multifactoriële problematiek.

Dr F.K. Aarsen, klinisch neuropsycholoog. 21 jaar werkzaam binnen de kinderneurologie en de kinderoncologie en gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel problematiek bij kinderen. . Momenteel werkzaam bij het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.  

Dr. J.M. de Bont, kinderneuroloog. Gepromoveerd op onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Sinds 4 jaar werkzaam als kinderneuroloog in het UMC Utrecht en sinds 2016 in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie met specifieke interesse in de  lange termijn effecten van een (neuro)oncologische behandeling.


Justine van Lawick 

Mogelijkheden en valkuilen in het werken met ouders en
kinderen in de context van conflictscheidingen 

Ouders in conflictscheiding zijn gevangen in destructieve spiralen waar alle betrokkenen in mee gezogen worden: de kinderen; hun sociale netwerk en professionals. Hoe kunnen professionals voorkomen om onderdeel te worden van de strijd? Waar liggen mogelijkheden? Met een aantal aansprekende voorbeelden wordt verhelderd met welke basis attitude en interventies demonisering wordt tegen gegaan en nieuwe wegen worden geopend. Het doel is dat zowel kinderen, ouders en hun netwerk bevrijd worden uit de beklemmende strijdspiralen. 

Justine van Lawick is klinisch psycholoog, systeemtherapeut en (internationaal) opleider. Zij is mede oprichter van het Lorentzhuis te Haarlem, een centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie. Zij werkte in de volwassenen psychiatrie en kinderpsychiatrie. Zij specialiseerde zich in het werken met geweldsproblematiek en demonisering  in relaties en families met compassie voor alle betrokkenen. De laatste jaren richt zij zich op het behandelen van ouders in conflictscheiding en hun kinderen. Samen met Margreet schreef zij hierover het boek ' Kinderen uit de Knel'.


Piet Leroy

Van 'Comfort-Praat' naar 'Re-authoring': de taal van procedureel comfort bij kinderen


Medische verrichtingen betekenen voor zieke of gewonde kinderen een bijzonder grote belasting en niet zelden gaan ze gepaard met (veel) pijn, verzet, (anticiperende) angst, verlies aan vertrouwen en (post-traumatische) stress. Om procedureel comfort te bevorderen wordt klassiek geput uit farmacologische en non-farmacologische technieken. Hoewel de meeste van deze technieken in enige mate pijn en/of angst kunnen verminderen, dragen ze op zichzelf onvoldoende bij tot een consistente, comfortgerichte zorg. Van adequate comfort-zorg rond medische procedures is pas sprake als kind/ouders 'auteurs' van hun procedureel verhaal worden en dat verhaal in een context van vertrouwen kan worden verteld en gehoord. Om dat mogelijk te maken lijkt het erop dat wij, professionals, (veel) beter moeten leren luister, kijken en voelen...

Piet Leroy (België, 1969) is kinderarts-intensivist in het Maastricht UMC+ en universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. In het MUMC+ leidt hij een zorgteam dat kinderen helpt om trauma-vrij  medische verrichtingen te doorstaan. In 2012 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over kwaliteitsvolle procedurele sedatie bij kinderen. In 2018 organiseerde hij het eerste Europees congres over dit thema (PROSA2018). 


Plenaire lezingen donderdag 3 oktober 2019

Thomas Fondelli

De relationele context rondom eetproblemen bij kinderen en jongeren 

We eten gemiddeld zes keer per dag (drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes). Dit betekent dat ouders van kinderen en jongeren met eetproblemen ook zes keer per dag geconfronteerd worden met wat moeilijk loopt. Eten is bovendien ook een erg emotioneel en waarde-beladen onderwerp. Ouders van kinderen met eetproblemen kunnen het gevoel hebben te falen als ouder of hun kind tekort te doen. Vanuit een gevoel van machteloosheid ontwikkelen zich dan ook vaak neerwaartse spiralen van druk en weerstand. 

In deze lezing verkennen we hoe het samenspel tussen ouders, kinderen en de ruimere omgeving een relationele context kan creëren die eetproblemen in de hand kan werken. Vervolgens zoeken we naar handvatten voor hulpverleners om hierin niet meegezogen te worden en ouders te ondersteunen in het creëren van een eetsituatie die uitnodigt tot leren eten. 

Thomas Fondelli is psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Hij werkt enerzijds in het Zeepreventorium, een medisch pediatrisch revalidatiecentrum in De Haan. Anderzijds werkt hij op zelfstandige basis in  groepspraktijk De Dam te Moerkerke. Hij is als trainer verbonden aan Autisme Centraal (Gent) en de Interactie Academie (Antwerpen).


 

Amanda Jones

Language and communication:  the vital tools that contribute to making (or breaking) relationships between parents, babies and the clinicians trying to help.

Language and Communication: relationships between parents and babies rely on each individual using complex forms of language to communicate needs and intentions. For parents, ordinarily such communication involves many moments of misunderstanding and it takes emotional effort and this can be hard for parents experiencing emotional and/or mental illness. For frightened and vulnerable parents, communicating with clinicians can also be difficult. Powerful emotions such as fear and rage can become aroused and directed towards both their babies and clinicians. Moreover, such emotions can activate a parent’s unconscious defensive processes and babies and clinicians can feel overwhelmed. In such situations, the natural ways that babies communicate through their bodies can become disturbed. For the clinician, working with a parent’s activated defensive processes also requires emotional work in order to remain able to think and make decisions. The presentation will address ways clinicians can understand such complex communications and work more effectively with distressed parents and babies.  

Dr. Amanda Jones is strategic & clinical lead and consultant perinatal psychotherapist for NELFT NHS Foundation Trust's Perinatal Parent Infant Mental Health Service (PPIMHS). This is a community perinatal service in the UK that offers psychiatric and psychological treatment to pregnant women and their partners experiencing serious mental illness during pregnancy and up until the baby reaches three years of age. Amanda’s doctoral research at the Tavistock Centre/UEL studied how mothers' use of maladaptive defensive processes can derail their baby's development. Amanda speaks nationally and internationally on the subject of understanding and helping perinatal mental/emotional illness.


Artur Jaschke

Beyonce M.D.: Music-based therapies and interventions across the life span

Most people would say they enjoy listening to (certain types of) music. But what do we actually know about what music does to us? In this lecture we will focus on the influence of music on the individual and look at the effects of music on our brain. How does music affect us? What does it do with our state of mind [or: wellbeing] and our functioning? And how does it affect people with certain disorders, such as autism, dementia or depression? Can music play a positive role in dealing with these disorders?

Artur C. Jaschke has obtained his Bachelor degree in Music (Contrabass and Drums) at Dartington College of Arts (United Kingdom) and the University of Otago (New Zealand). During this period he already developed a strong interest in music cognition and the neurology of music, which led him to complete his Master’s degree at the Universiteit van Amsterdam (The Netherlands), in Musicology and Music Cognition (thesis title: Controlled Freedom: Cognitive Economy versus Hierarchical Organisation in jazz improvisation). 

Currently he is researcher clinical Neuromusicology at the VU University Amsterdam (The Netherlands) in the department of Clinical Neuropsychology, specialising in the interrelation of music, executive functions and brain maturation in clinical and non clinical populations as well as visiting researcher cognitive neuroscience of music at the Neonatal Intensive Care Unit at the University Medical Center Groningen. Additionally, he is Professor (Lector) music-based therapies and interventions at the department of Music Therapy at ArtEZ University of the Arts in Enschede the Netherlands.

Further he is member of  the Editorial Board Member Music and Medicine, the European Society for the Cognitive Sciences Of Music (ESCOM), the Society for Music Perception and Cognition (SMPC) and the Gustav Mahler Stichting Nederland.

 

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters