Programma


Plenaire lezingen woensdag 24 mei 2023

Dit congres voor kinderartsen en kinderpsychologen is een klinisch georiënteerd congres dat dit keer het thema 'Daar praten we niet over: dat is Taboe!' heeft.

 


Prof. dr. Hedi L. Claahsen – van der Grinten & Drs. Harry Horsman

Genderdysforfie


Er is de laatste paar jaar een enorme toename in aanmeldingen binnen de transgenderzorg. Steeds meer jongeren lijken zich bewust bezig te houden met hun eigen gender en genderidentiteit in bredere zin. Wat is eigenlijk een genderidentiteit? Kies je een eigen identiteit, of ontstaat die vanzelf? Heeft iedereen die genderdysforie heeft, ook medische behandeling nodig? Hoe ga ik om in de spreekkamer als dit thema aan bod komt? Welke vragen mag en kan ik stellen? Praten over genderidentiteit en bijbehorende intieme onderwerpen kunnen voor zowel patiënten als voor behandelaren soms taboe zijn. Hoe maak je lastige zaken toch bespreekbaar? Waarom is het in deze zorg zo belangrijk dat je een multidisciplinaire aanpak kunt bieden? Al deze vragen en meer komen aan bod in deze presentatie. 

Prof. dr. Hedi L. Claahsen – van der Grinten, MD, PhD, is kinderendocrinoloog en hoofd van de afdeling kinderendocrinologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederland. Zij is voorzitter van de landelijke werkgroep adrenogenitaal syndroom en lid van de stuurgroep van het Radboud Bijniercentrum, Nijmegen dat dient als expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van bijnierziekten, zowel bij kinderen als volwassenen. Daarnaast is zij leidinggevend coördinator van het Radboud expertisecentrum Sex & Gender (REG&G). Sinds 2015 is zij lid van het lokale medisch ethisch comité van het Radboudumc. Zij is HCP-vertegenwoordiger van het Europese referentienetwerk ENDO - ERN. Sinds maart 2021 is zij hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Haar onderzoek richt zich op verschillende aspecten van adrenogenitaal syndroom (AGS) en andere vormen van stoornissen/differenties in geslachtsontwikkeling (DSD), met nadruk op de etiologie van testiculaire bijniertumoren, een frequente complicatie bij mannen met AGS. Verder bestudeert zij nieuwe inzichten in de biologische activiteit van bijniersteroïd precursoren, die verhoogd zijn bij CAH en een significante agonistische glucocorticoïde activiteit hebben. Momenteel breidt zij haar onderzoeksactiviteiten uit met de nadruk op transgenderzorg bij kinderen, adolescenten.

Harry Horsman (drs.) werkt als Klinisch Psycholoog op de afdeling Medische Psychologie in het RadboudUMC te Nijmegen. Hij is sinds de start in maart 2020 verbonden aan het Radboud Expertisecentrum voor Geslacht en Gender (REG&G). Momenteel is hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van fertiliteitswensen bij jongeren die in medische transitie gaan. Daarnaast is hij werkzaam als docent voor verschillende postdoctorale BIG-opleidingen, voornamelijk op het gebied van somatiek en psyche en medische psychologie.

 


Iva Bicanic 

Seksueel misbruik; niet horen, niet zien, en zwijgen

Seksueel misbruik; niet horen, niet zien, en zwijgen. Meer informatie volgt. 

Iva Bicanic studeerde bewegingswetenschappen en psychologie aan de VU Amsterdam en is thans werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut, onderzoeker en docent. Ze is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht en is tevens boegbeeld van het Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl). Ze heeft sinds 1997 uitgebreide ervaring met diagnostiek en evidence based traumabehandeling na seksueel misbruik, en is oa EMDR practitioner. In 2014 promoveerde ze op het onderwerp verkrachting bij pubermeisjes. Iva wordt gezien als landelijk expert op het gebied van seksueel misbruik. In 2018 werd ze uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg en in 2020 ontving ze de Vrouw in de Media Award. Samen met advocaat Richard Korver schreef ze “Dicht bij huis. Hoe steun je een kind na seksueel misbruik?” Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. Eerder schreef ze in 2000 mee aan de Horizon methodiek met Francien Lamers-Winkelman (Uitgeverij SWP) en de STEPS methodiek met Astrid Kremers in 2008 (Uitgeverij Boom). Voor peuters en kleuters schreef ze samen met Melanie Meijer “De baas over je lijf” Uitgeverij SWP, 2015.  


Dr. Ralph Koppers

Als patiënt ben je al gauw laaggeletterd!

Zorgverleners besteden veel tijd aan het uitleggen van (medische) informatie aan patiënten en hun naasten. De kenniskloof tussen zorgverleners en patiënten is erg groot. Daarnaast is het voor patiënten heel lastig om in een gesprek met de zorgverlener, waarin spanning, emotie en afhankelijkheid een rol spelen, deze moeilijke medische informatie tot zich te nemen. Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden dragen hier negatief aan bij. Het gevolg is dat patiënten slechts weinig onthouden van wat de zorgverlener besproken heeft. Andersom is het voor zorgverleners lastig in te schatten of de gegeven informatie juist is overgekomen en geïnterpreteerd. Inefficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener!

Beeldende informatie communiceert directer en begrijpelijker dan mondelinge en tekstuele informatie. We maken hier in onze privé-setting dagelijks gebruik van: Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook enzovoorts. Één beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze maatschappelijke trend kunnen we ook toepassen in de zorg door beeldend en daarmee begrijpelijk(er) te communiceren. Resultaat: Begrijpelijk geïnformeerd in minder tijd, voordeel voor patiënt en (schaarse) zorgverlener!

Aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden en de kracht van communicatief beeld in de zorg, getoond en besproken.

Dr. Ralph Koppers is longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden en initiatiefnemer van Indiveo. Indiveo helpt ziekenhuizen begrijpelijk te informeren en het informatieproces te verbeteren. Indiveo is een initiatief ontstaan vanuit de dagelijkse ervaring van Ralph Koppers dat spanning en onzekerheid het lastig maken voor patiënten om informatie goed te kunnen absorberen. Daarnaast is de inhoud van de informatie moeilijk; de kenniskloof tussen patiënten en zorgverleners is erg groot. Resultaat: patiënten onthouden slechts zeer weinig. Vanuit deze achtergrond is Ralph Koppers Indiveo gestart met één ambitie: álle patiënten begrijpelijk informeren. 


Wilma Duijst

Klachten tegen de professional, sociale media

Klachten tegen de professional, sociale media. Meer informatie volgt. 

Prof. mr. dr. Wilma Duijst is sinds 2016 hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.


Plenaire lezingen donderdag 25 mei 2023

Patries Worm

PCF 

PCF. Meer informatie volgt. 

Dr. Patries Worm is Kinder- en vertrouwensarts waarbij zij zich hoofdzakelijk richt op het opsporen en voorkomen van kindermishandeling. Ze is gespecialiseerd op het gebied van Munchausen by Proxy(MBPS)/Pediatric Condition Falsification (PCF). Patries Worm geeft (medisch) inhoudelijk advies, voorlichting en onderwijs aan professionals, ook doet zij onderzoek op het gebied van MBPS/PCF. Van okt 2011 tot februari 2015 heeft zij als zelfstandige gewerkt in opdracht van Mentaal Beter Nijmegen.


 

Esther van de Berg & Laura Beek

Taalgebruik en vulnarable child syndrome

Taalgebruik en vulnarable child syndrome. Meer informatie volgt.   

Laura Beek en Esther van der Berg.


Nynke Kuindersma

Heeft een moreel beraad iets met taboes te maken?

Niet zelden behelst de dagelijkse zorgpraktijk moeilijke onderwerpen als vragen rondom het levenseinde, hoe gaan we om met talloze behandelopties, dwang en drang maar vooral vragen rondom communicatie.  Deze vragen komen zowel vanuit patiënten, ouders van patiënten en zorgverleners. Zou een moreel beraad een geschikte methode zijn om taboes te doorbreken? In de vorm van een Ted Talk geeft de spreker een kijkje in de dagelijks ethiek praktijk en zal haar visie geven of een moreel beraad een methode zou kunnen zijn  om taboes te doorbreken…

Leerdoelen:
Aan het einde van de lezing herken je een morele vraag. Je weet welke werkvormen geschikt zijn om een morele vraag te beantwoorden.  Je krijgt een visie rondom de vraag of een moreel beraad geschikt is om taboes te doorbreken. Je bent geïnspireerd om moreel beraad te gebruiken in de dagelijkse praktijk!

Nynke Kuindersma is kinderarts, sociaal pediater en werkzaam in het UMCG. Verder is zij al een aantal jaar kinderarts in de GGZ (OCRCN kinder- en jeugd GGZ). Binnen de GGZ werkt zij in het somatiek en psychiatrie team en in het Infant Mental Health team. Binnen de GGZ werkt in het somatiek en psychiatrie team en in het Infant Mental Health team. In 2017 rondde zij de opleiding “Ethiek in de zorgsector” aan de Radboud Universiteit af. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor ethiek en ethiek beleid zowel in de GGZ als in het ziekenhuis. In het UMCG is zij lid van het kernteam moreel beraad. Zij is recent gestart met (promotie) onderzoek op het snijvlak van Ethiek en sociale pediatrie. 


Michel van Vliet & Mirjam Terhuizen

Dokters maken meer kapot dan je lief is….

Rode draad: Signaleren en behandelen van medisch trauma. 
Er is veel aandacht voor de gevolgen van trauma op de ontwikkeling van kinderen. Vaak gaat de aandacht uit naar trauma’s ten gevolge van huiselijk geweld en andere vormen van kindermishandeling. Maar hoe zit het eigenlijk met de behandeling in een ziekenhuis? Kan die ook traumatisch zijn voor een kind? Wanneer moet je daar dan aan denken en wat is de impact op de verdere behandeling en kwaliteit van leven? En wat is de impact op ouders? Kunnen we dat voorkomen? Hoe dan?

Dr. Michel J. van Vliet is kinderarts gespecialiseerd in sociaal pediatrische problematiek. Hij heeft zich toegelegd op klachten die voortkomen uit problemen op het snijvlak van somatiek en orthopedagogiek. Hij werkt als kinderarts-sociale pediatrie en opleider sociale pediatrie in het Beatrix kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Mirjam ter Huizen is Orthopedagoog-Generalist, EMDR Europe practitioner en Cognitief gedragstherapeut VGCT. Zij is werkzaam als gedragswetenschapper bij Yorneo, een jeugdhulpverleningsinstantie in Drenthe. Als traumatherapeut behandelt zij gezinnen en kinderen waar sprake is van traumaklachten. Haar expertise ligt enerzijds op het behandelen van kinderen in de pleegzorg, die meerdere traumatische ervaringen hebben opgedaan en waar sprake is van hechtingsproblematiek. Anderzijds behandelt Mirjam kinderen en hun ouders waarbij sprake is van medisch trauma. Daarnaast geeft Mirjam les aan orthopedagoog-generalisten en gz-psychologen in opleiding.

 


Daphne van de Bongardt

Waarom praten met jeugd over liefde, intimiteit en seksualiteit geen taboe mag zijn (en ook niet hoeft te zijn)

 

Waarom praten met jeugd over liefde, intimiteit en seksualiteit geen taboe mag zijn (en ook niet hoeft te zijn). Meer informatie volgt. 

Daphne van de Bongardt is socioloog en pedagoog, en als Universitair Hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is de projectleider van het Erasmus Love Lab en doet onderzoek naar relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Daarbij bestudeert ze de rol van hun sociale omgeving, zoals opvoeding, leeftijdgenoten, partners, onderwijs, (sociale) media en cultuur, en de links met hun fysieke, mentale en sociale welzijn.


Karin Geleijns

Dood en rouw

Dood en rouw

Karin Geleijns

 

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters